Intro

Am selecţionat o Listă minimă de subiecte pentru a promova bacalaureatul. Ne vom strădui să completăm cât mai multe dintre noţiunile teoretice, iar în rubrica Subiecte explicate să descriem, pas cu pas, etapele de rezolvare a celor mai întâlnite tipuri de probleme.

Părerile şi propunerile voastre sunt importante. Ne puteţi trimite mesaje prin intermediul paginii de Contact sau prin intermediul paginii Sinteze Plus Educational de pe Facebook.

Mult succes!

 

Structura examenului de Bacalaureat la Matematică

SUBIECTUL I cuprinde şase întrebări din materia claselor a 9-a şi a 10-a. Întrebările care apar cel mai des se referă la:

 • Aplicarea regulilor de calcul cu numere reale sau cu numere complexe sub formă algebrică
 • Progresii aritmetice sau geometrice
 • Funcţia de gradul întâi şi funcţia de gradul al doilea (proprietăţi, intersecţia cu axele de coordonate, semnul funcţiei pe intervale, compunerea funcţiilor)
 • Ecuaţii exponenţiale, logaritmice, iraţionale
 • Probleme de numărare şi noţiuni de combinatorică. Probabilităţi.
 • Calcul vectorial
 • Noţiuni de geometrie analitică
 • Aplicarea formulelor trigonometrice. Cercul trigonometric. Ecuaţii trigonometrice.

 

SUBIECTUL al II-lea cuprinde două probleme de algebră, prima din materia clasei a 11-a, iar a doua din materia clasei a 12-a.

Subpunctele problemelor se pot rezolva independent. De multe ori, însă, rezultatele obţinute la punctele a) şi b) sunt utile pentru rezolvarea punctului c). Cantitatea de muncă este astfel mai redusă, deoarece nu trebuie, de fiecare dată, să începeţi rezolvarea de la zero.

Problema 1 presupune să cunoaşteţi, în principal, Calculul cu matrice:

 • regulile de calcul cu matrice
 • calculul determinanţilor
 • determinarea inversei şi a rangului unei matrice
 • studiul compatibilităţii sistemelor de ecuaţii liniare

 

Problema 2 are două variante: Legi de compoziţie sau Polinoame. Noţiuni necesare:

 • Proprietăţile legilor de compoziţie
 • Structuri algebrice
 • Morfisme şi izomorfisme
 • Polinoame sub forma algebrică
 • Divizibilitatea polinoamelor
 • Rădăcini ale polinoamelor. Relaţiile lui Viète

 

SUBIECTUL al III-lea cuprinde două probleme de analiză matematică, prima din materia clasei a 11-a, iar a doua din materia clasei a 12-a.

De asemenea, subpunctele problemelor se pot rezolva independent. De multe ori, însă, rezultatele obţinute la punctele a) şi b) sunt utile pentru rezolvarea punctului c), deci nu trebuie, de fiecare dată, să începeţi rezolvarea de la zero.

Problema 1 are la bază Reprezentarea grafică a funcţiilor. Trebuie cunoscute:

 • Calculul derivatelor şi rolul acestora în reprezentarea grafică a funcţiilor: monotonia şi convexitatea
 • Ecuaţia tangentei la grafic într-un punct
 • Calculul limitelor (Regula lui L’Hôpital). Asimptote.
 • Imaginea funcţiei

 

Problema 2 cuprinde întrebări legate de Calculul integral:

 • Calculul primitivelor
 • Integrale definite. Metode de integrare.
 • Proprietăţile integralelor definite