Intervale de numere reale

Dacă se consideră două numere reale x şi y , cu x<y , se numeşte interval o submulţime a mulţimii numerelor reale care conţine toate numerele cuprinse între x şi y .

Mai exact, intervalul este porţiunea din axa numerelor cuprinsă între x şi y .

Dacă din interval fac parte şi numerele x şi y , atunci intervalul se numeşte interval închis. Se poate preciza că x este cel mai mic element din interval, iar y este cel mai mare.

În caz contrar, se numeşte interval deschis. Cel mai mare, respectiv cel mai mic element al intervalului nu pot fi precizate.

Operaţii cu intervale

a) Reuniunea

b) Intersecţia

c) Diferenţa