Procente

Procentele sunt rapoarte cu numitorul 100.

raportul \displaystyle \frac{p}{100} se notează \displaystyle p \% şi se citeşte „\displaystyle p la sută”

Dacă mărimea \displaystyle a este un procent \displaystyle p% din mărimea \displaystyle b , se scrie:

\displaystyle a=\frac{p}{100}\cdot b

Folosind proprietatea fundamentală a proporţiilor, \displaystyle a\cdot 100=p\cdot b , se mai pot calcula:

\displaystyle b=\frac{a\cdot 100}{p}

\displaystyle p=\frac{a\cdot 100}{b}

Procente utilizate în practică

Concentraţia soluţiei

Soluţia este un amestec omogen de două sau mai multe componente. Substanţa care se dizolvă se numeşte solvat (sau dizolvat). Substanţa care dizolvă se numeşte solvent (sau dizolvant) (de exemplu, apă).

Prin urmare, masa unei soluţii este egală cu masa solventului, la care se adaugă masa substanţei dizolvate.

\displaystyle m_{s}=m_{d}+m_{ap\breve{a}}

Concentraţia procentuală a soluţiei este raportul dintre masa substanţei dizolvate şi masa soluţiei, exprimat în procente.

Deoarece

\displaystyle \frac{m_{d}}{m_{s}}=\frac{C}{100}

rezultă:

\displaystyle C=\frac{m_{d}}{m_{s}}\cdot 100=\frac{m_{d}}{m_{d}+m_{ap\breve{a}}}\cdot 100

Titlul aliajului

Titlul aliajului este raportul dintre masa metalului preţios şi masa aliajului, exprimat în procente sau promile.

Dacă titlul aliajului este exprimat în procente, se scrie:

\displaystyle T=\frac{m_{metal}}{m_{aliaj}}\cdot 100

Promilele sunt rapoarte cu numitorul 1000.

raportul \displaystyle \frac{p}{1000} se notează \displaystyle p \%_{0} şi se citeşte „\displaystyle p la mie”

În acest caz, titlul aliajului se calculează utilizând formula:

\displaystyle T=\frac{m_{metal}}{m_{aliaj}}\cdot 1000