Rapoarte

Expresia \displaystyle \frac{a}{b} , cu b\neq 0 , se numeşte raportul numerelor a şi b . Se mai notează \displaystyle a:b .

Numerele a şi b se numesc termenii raportului.

Numărul \displaystyle k=\frac{a}b{}=a:b se numeşte valoarea raportului.

Raportul a două mărimi se poate face dacă mărimile sunt de acelaşi fel şi au aceeaşi unitate de măsură şi indică de câte ori una dintre mărimi este mai mare sau mai mică decât cealaltă.

Determinarea unui termen necunoscut al raportului

Termenul de la numărător se află înmulţind termenul de la numitor cu valoarea raportului:

\displaystyle \frac{x}{b}=k\: \Leftrightarrow \: x=b\cdot k

Termenul de la numitor se află împărţind termenul de la numărător la valoarea raportului:

\displaystyle \frac{a}{x}=k\: \Leftrightarrow \: x=\frac{a}{k}

Şirul de rapoarte egale

Şirul de rapoarte egale este egal cu suma numătorilor pe suma numitorilor.

\displaystyle \frac{a_{1}}{b_{1}}=\frac{a_{2}}{b_{2}}=\cdots =\frac{a_{n}}{b_{n}}=\frac{a_{1}+a_{2}+\cdots +a_{n}}{b_{1}+b_{2}+\cdots +b_{n}}

Rapoarte utilizate în practică – Scara hărţii

Scara hărţii, este raportul dintre distanţa măsurată pe hartă, d , şi distanţa măsurată pe teren, D , ambele exprimate cu aceeaşi unitate de măsură.

\displaystyle \frac{d}{D}=\frac{1}{n}

Scara este menţionată pe hartă cu notaţia \displaystyle 1:n .