Ecuaţii. Noţiuni generale

O ecuaţie este o expresie matematică ce conţine una sau mai multe necunoscute care trebuie determinate.

Mulţimea \displaystyle D , respectiv domeniul în care căutăm soluţiile, se numeşte domeniul de definiţie al ecuaţiei.

Un număr \displaystyle x_{0}\in D se numeşte soluţie, dacă, înlocuind pe \displaystyle x cu \displaystyle x_{0} în expresia ecuaţiei, se obţine o propoziţie adevărată (se spune că \displaystyle x_{0} „verifică” ecuaţia).

Mulţimea soluţiilor ecuaţiei se notează cu \displaystyle S .

Două ecuaţii sunt echivalente dacă au acelaşi domeniu de definiţie şi aceeaşi mulţime a soluţiilor.