Cuprins Fizică BAC

Fizica pentru Bacalaureat

Noţiuni generale

Mărimi fizice. Unităţi de măsură

Multipli şi submultipli în sistemul metric

Relaţii de conversie

Mărimi scalare. Mărimi vectoriale

Vectori în sistemul cartezian

Suma şi diferenţa vectorilor

Descompunerea unui vector după două direcţii date

Produse vectoriale

Mecanică

Elementele mişcării

Elementele mişcării sub formă vectorială

Mişcarea rectilinie uniformă a punctului material

Mişcarea rectilinie uniform variată a punctului material

Mişcarea pe verticală în câmp gravitaţional a punctului material

Forţa

Principiul inerţiei

Impulsul

Principiul fundamental al mecanicii clasice

Principiul acţiunilor reciproce

Greutatea. Legea atracţiei universale

Forţe de reacţiune

Lucrul mecanic

Puterea mecanică

Energia

Legi de conservare în mecanică

Randamentul mecanic

Ciocniri

Electricitate

Noţiuni de electrostatică

Tensiune, intensitate, rezistenţă

Legea lui Ohm

Gruparea rezistoarelor

Gruparea generatoarelor

Teoremele lui Kirchhoff

Energia şi puterea curentului electric

Măsurări electrice

Efectele curentului electric

Termodinamică

Structura discretă a substanţei

Sisteme termodinamice. Definiţie şi clasificare

Starea sistemului. Parametri de stare

Modelul gazului ideal

Transformările simple ale gazului ideal

Lucrul mecanic

Căldura. Coeficienţi calorici

Principiile Termodinamicii

Aplicarea Principiului I în transformările simple ale gazului ideal

Ciclul Carnot

Ciclul Otto

Ciclul Diesel