Cuprins Mate pentru EN

1. Mulţimi

Definiţii. Notaţii. Apartenenţa. Incluziunea

Operaţii cu mulţimi

Mulţimi de numere

Intervale de numere reale

2. Mulţimea numerelor naturale

Baze de numeraţie

Scrierea şi citirea numerelor naturale în text

Scrierea cu cifre romane

Compararea numerelor naturale. Aproximarea. Calcule estimative

Teorema împărţirii cu rest

Ultima cifră a puterii unui număr natural

Divizibilitate

Numere prime. Numere compuse

Divizori comuni. Multipli comuni

3. Mulţimea numerelor întregi

Reprezentarea numerelor întregi pe axa numerelor. Opusul unui număr întreg

Operaţii cu numere întregi

Divizorii unui număr întreg

4. Mulţimea numerelor raţionale

Fracţii ordinare

Operaţii cu fracţii ordinare

Fracţii zecimale

Mulţimea numerelor raţionale

Partea întreagă. Partea fracţionară

5. Mulţimea numerelor reale

Modulul unui număr real

Aproximări. Rotunjiri.

Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate

Reguli de calcul cu puteri

Reguli de calcul cu radicali

Raţionalizarea numitorilor

6. Medii
7. Rapoarte 8. Proporţii 

Proporţii derivate

Mărimi direct sau invers proporţionale

9. Procente 10. Calcul algebric

Operaţii cu expresii algebrice

Formule de calcul prescurtat

Descompunerea în factori

Expresii algebrice raţionale. Domeniul de definiţie

Simplificarea expresiilor algebrice

11. Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii

Ecuaţia de gradul I cu o necunoscută

Ecuaţia de gradul I cu două necunoscute

Sisteme liniare de două ecuaţii cu două necunoscute

Ecuaţia de gradul al II-lea

12. Inecuaţii
13. Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor sau al inecuaţiilor 14. Sistemul cartezian

Distanţa între două puncte

Coordonatele mijlocului unui segment

Ecuaţia dreptei care trece prin două puncte date

Intersecţia a două drepte de ecuaţii cunoscute

15. Organizarea datelor, probabilităţi şi elemente de statistică matematică 16. Funcţii

Dependenţe funcţionale. Reprezentare

Funcţia de gradul I (liniară)

Reprezentarea grafică a funcţiei liniare

Câteva tipuri de probleme referitoare la funcţia liniară

17. Măsurare şi măsuri

Lungimi

Arii

Volume

Unghiuri

Timp

Unităţi monetare

18. Noţiuni fundamentale ale geometriei

Punctul

Dreapta

Planul

Poziţiile reative ale unei drepte faţă de un plan

Poziţiile relative a două plane

19. Paralelism şi perpendicularitate

Paralelism şi perpendicularitate în plan

Paralelism şi perpendicularitate în spaţiu

20. Unghiuri
21. Proiecţii 22. Distanţe

Determinarea distanţelor. Teorema celor trei perpendiculare

23. Simetrie 24. Transformări geometrice

Translaţia

Rotaţia

Reprezentarea la scară

25. Triunghiuri

Triunghiul oarecare. Aria, perimetrul.

Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic

Noţiuni de trigonometrie

26. Patrulatere
27. Cercul 28. Poligoane regulate
29. Corpuri geometrice

Piramida

Prisma

Trunchiul de piramidă

Corpuri de rotaţie