Matematica pentru Bac

Lista minimă de subiecte pentru a promova Bacalaureatul:

ALGEBRĂ

 • Mulţimi. Operaţii cu mulţimi. Intervale de numere reale
 • Operaţii cu numere reale. Modulul unui număr real
 • Puteri, radicali, logaritmi. Reguli de calcul
 • Forma algebrică a unui număr complex
 • Formule de calcul prescurtat
 • Descompunerea în factori a expresiilor polinomiale de gradul doi sau trei
 • Descompunerea unei expresii algebrice raţionale într-o sumă de fracţii simple
 • Ecuaţii şi inecuaţii polinomiale de gradul 1 sau 2. Ecuaţii bipătrate
 • Ecuaţii şi inecuaţii iraţionale
 • Ecuaţii şi inecuaţii exponenţiale
 • Ecuaţii şi inecuaţii logaritmice
 • Sisteme de două ecuaţii cu două necunoscute
 • Permutări. Aranjamente. Combinări. Binomul lui Newton
 • Probleme de numărare
 • Probabilităţi
 • Elemente de calcul financiar: procente, dobânzi, TVA, profit
 • Operaţii cu matrice: adunarea, înmulţirea, înmulţirea unei matrice cu un scalar
 • Calculul determinanţilor. Proprietăţile determinanţilor
 • Matrice inversabile. Rangul unei matrice
 • Ecuaţii matriceale
 • Sisteme liniare cu cel mult trei necunoscute. Sisteme de tip Cramer
 • Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor
 • Structuri algebrice. Legi de compoziţie interne. Parte stabilă
 • Monoizi, grupuri, morfisme şi izomorfisme de grupuri
 • Forma algebrică a unui polinom, operaţii cu polinoame
 • Împărţirea polinoamelor. Teorema împărţirii cu rest. Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bézout
 • Rădăcini ale polinoamelor. Relaţiile lui Viète

 

ANALIZĂ MATEMATICĂ

 • Funcţii. Definiţii. Operaţii cu funcţii. Compunerea funcţiilor
 • Proprietăţile funcţiilor. Funcţii pare. Funcţii impare. Funcţii monotone. Funcţii mărginite. Funcţii periodice
 • Funcţii injective. Funcţii surjective. Funcţii bijective. Funcţii inversabile. Inversa unei funcţii
 • Funcţia de gradul întâi. Funcţia de gradul al doilea
 • Funcţia putere. Funcţia radical
 • Funcţia exponenţială. Funcţia logaritmică
 • Funcţii trigonometrice directe. Funcţii trigonometrice inverse
 • Progresii aritmetice. Progresii geometrice
 • Limite de şiruri. Limite de funcţii
 • Continuitatea funcţiilor
 • Derivata unei funcţii într-un punct. Tangenta la grafic. Reguli de derivare
 • Calculul limitelor cu ajutorul derivatelor. Regula lui L’Hôpital
 • Asimptote
 • Rolul derivatelor în studiul funcţiilor. Monotonia. Convexitatea
 • Etapele reprezentării grafice a funcţiilor. Injectivitate, surjectivitate. Imaginea funcţiei
 • Integrale nedefinite. Integrarea prin metoda schimbării de variabilă. Metoda de integrare prin părţi
 • Integrala definită. Proprietăţi
 • Integralele funcţiilor raţionale

 

GEOMETRIE ŞI TRIGONOMETRIE